Bokföring

Bokföring måste företag föra enligt svensk lag. Vi på QBRITS funnit att det finns två användargrupper inom bokföring, dels de som vill se Kredit och Debit, och de som inte har något intresse av detta. Tydligare information om detta beskrivs för varje enskilt bokföringssystem.

Gemensamma krav som vi ställer på bokföringsprogram är följande:

  • Skall uppfylla svensk lagstiftning.
  • Skall stödja både kontantmetoden och faktureringsmetoden.
  • Bör stödja SIE-filformat (Standard Import och Export) vilket är ett filformat som underlättar eventuellt framtida byte av bokföringsprogram. Det underlättar även utbyte av data mellan mellan exempelvis olika redovisnings-, deklarations-, löne- och analysprogram, även om programmen kommer från olika leverantörer. Anlitar ni en revisionsbyrå för ert bokslut så uppskattar dessa oftast att få allt i en SIE-fil. Stöd för SIE innebär även att man inte låser sig för en produkt för all framtid.
  • Bör stödja eSKD-filformat (Elektronisk Skattedeklaration) som är ett filformat som bokföringsprogrammet kan spara ner för att sedan laddas upp till skatteverket vilket underlättar redovisningen.
  • Skall enkelt kunna ge revisorer tillgång till bokföringen (detta via SIE-fil, men även gärna även via inloggning).
  • Skall inte lagra lokalt på datorn; all information skall sparas och hanteras hos programleverantören för att säkerställa inte bokföringen går förlorad i händelse av datorkrasch eller stöld. Dess lagringssystem skall hålla hög standard och säkerhet, med tydlig definierad säkerhetspolicy.
  • Bör finnas möjligheter att lägga på moduler som lönehantering, fakturering, ROT, RUT mm.
  • Bör ha enkel rapportgenerering för att ge en färsk överblick över sitt företags finanser.
  • Skall kontinuerligt uppdateras så att de uppfyller nya/förändrade krav från myndigheter. Detta gäller både själva bokföringsprogrammet som dess olika moduler.
Speedledger

Med Speedledger så sker bokföringen automatiskt då den är integrerad med eran internetbank. När ni matar in en räkning i internetbanken för betalning så kommer den automatiskt att bli bokfört som en leverantörsskuld och när betalningen görs så skrivs även detta in i er bokföring. Likaså om ni skickar ut fakturor så hanteras även där bokföringen helt i bakgrunden. Speedledger stödjer naturligtvis både faktura och kontant-metoden.

Spedledger kan uppfattas dyrt om omsättningen är låg, däremot så kräver programvaran i princip inga kunskaper om debit och kredit och nästan allt sker med automatik. Den kan således förenkla er bokföring markant.  De normala bokföringsfunktionerna som Fakturering, ROT/RUT, Resultat/moms-rapport finns att köpa till

Banker som Spedledger kan användas mot är:
Handelsbanken
SEB
Nordea
Länsförsäkringar
DanskeBank
Sparbanken Syd
Landshypotek Bank
Swedbank och Sparbankerna

Speedledger beställs direkt från deras hemsida, QBRITS kunder har för närvarande ingen extra rabatt.

HOGIA Smart bokföring

Har ni viss vana med bokföring och vet skillnaden på Kredit och Debit så är Hogia Smart Bokföring är prisvärt alternativ.  Vi rekommenderar att ni läser genom häftet “Att föra Bok” vilket ni kan ladda ner från BNF (http://www.bfn.se/sv/informationsmaterial/att-fora-bok). Förstår ni innehållet i häftet så kan ni med lätthet hantera bokföringen i Hogia Smart bokföring. I programmet hanterar ni alla transaktioner manuellt vilket kan vara opraktiskt om ni er verksamhet har väldigt många transaktioner per dag men är ypperligt för de flesta. All information lagras säkert hos Hogia och ni kan därför hantera er bokföring från vilken dator ni så önskar. Hogia Smart Bokföring uppfyller samtliga grundläggande utvärderingskriterier som vi på QBRITS har för bokföringssystem.

Ni kan även klicka runt och prova de olika funktionerna som finns i Smart Bokföring då Hogia har en demoversion under länken smartdemo.hogia.se som ni kan prova utan att registrera er. Ingen information som ni matar in i smartdemo kommer att sparas.

Hogias Smart Bokföring kan kompletteras med Smart Fakturering och Smart Kassa.

Med er Hogalicens har ni tillgång till Hogias kundtorg (www.hogia.se).