Datalagring

Lagring och delning av filer på nätet, ställer stora krav på teknik och säkerhet. Att det ser ut att fungera innebär inte att det är tillförlitligt eller säkrat mot dataintrång. För att utvärdera sådana produkter krävs därför, utöver användarvänligheten, även att man tittar mycket noga på den bakomliggande tekniken.

Vi skiljer mellan backup och datalagring, då huvudsyftet med backup är endast att återskapa förlorade filer medan datalagring avser en tillgänglig arbetsarea. Denna area delas ofta mellan flera datorer och inte heller ovanligt att det är mellan flera olika individer. Ofta betecknas dessa lagringslösningar att man “lagrar i Molnet”.

När ni lagrar lokalt är det ni som är ansvarig för säkerhetskopiering av filerna så de kan återskapas om något skulle hända, men lagrar ni i Molnet så är det någon annan. Det är därför av ytterst vikt att ni försäkrar er om att den tekniska lösningen för backup som Moln-leverantören har uppfyller era krav. Då det är teoretiskt omöjligt att få något 100% säkert så är det alltid en avvägning att göra.

Ni måste även se till åtkomstsäkerhet så att ingen obehörig kan hacka sig in och hämta eller modifiera filerna. Tillika så är det viktigt att lagringen uppfyller svensk lagstiftning (PUL).

Då filerna ni jobbar mot inte ligger lokalt är det är det av yttersta vikt att ni har en bra uppkoppling och att lagringsleverantören har en teknik som hanterar problem. Det vore olyckligt att ni jobbat i flera timmar och ett avbrott i en ½ sekund gör att ni förlorar det.

De tjänster som erbjuds och rekommenderas via QBRITS har genomgått noggranna analyser och tester för att försäkra en acceptabel driftkvalité, och att all information hanteras inom  Sveriges gränser.

Storegate Team Synk

Med Team Synk kan en grupp av användare synka filer enkelt tillsammans.

Varje användare får en Mina filer-katalog och en Gemensam filer-katalog i utforskaren respektive Finder. Alla filer som läggs i mapparna synkas automatiskt till de andra användarna. Det går även göra publika länkar för att dela och samla in filer från vem som helst när som helst.

Alla filer som lagras blir tillgängliga via Storegates appar för mobil och läsplatta.

Stöd för: Windows 8, 7, Vista och Mac OS X 10.8.5+, iOS, Android och Windows Phone, Från 1 TB och 3 användare. .

Storegate Solo

En komplett molntjänst där dina filer görs tillgängliga på alla dina datorer, i din mobiltelefon och din läsplatta.
Du kan enkelt dela och ta emot filer från andra med en smarta delningstjänst.

Business innehåller dessutom Storegate Sync som gör att du kan arbeta med dina filer precis som vanligt via utforskaren.

Stöd för: Windows 8, 7, Vista och Mac OS X 10.8.5+, iOS, Android och Windows Phone.

Från 100 GB och 1 användare.