QBRITS-Tjänster

Alla QBRITS tjänster är testade/utprovade och optimerade utifrån små och medelstora företags behov. De indelas i två olika utbud; Bastjänst och Tilläggstjänster.

QBRITS ServicemodellBastjänsten innehåller komponenter för att täcka de tre grundbehov som alla företag behöver, samt ger en stabil IT-grund för ert företags framtid. Grundplattformen är:

  1. Synlighet
  2. Kommunikation
  3. Säkerhet

Bastjänsten innehåller således bland annat Webbplats, e-post och säkerhetskopiering av era datorer.

 

Tilläggstjänster är IT som ett företag kan behöva utöver sitt grundbehov. QBRITS testar och utvärderar lämpliga tjänster och produkter för att sedan förhandla fram ett bra pris som vi kan föra vidare till er kunder. Vi ger även tydlig information för vilka de olika tjänsterna passar. Då era små och medelstora företags behov och önskemål styr vårt utbud av tilläggstjänster är vi alltid intresserade av förslag på nya tilläggstjänster och andra tips.

Allt kostar inte pengar; då QBRITS mål är att finna de bästa lösningarna till era företagare så har vi även tagit fram rekommendationer på tjänster och produkter. Vissa av dessa har ni som kunder rabatt på medan andra är gratis. Även om ni inte är kund hos QBRITS kan det vara värt att titta under rekommendationer.

 

Bastjänst    Tillägstjänster    Rekommendationer