Speedledger

Med Speedledger så sker bokföringen automatiskt då den är integrerad med eran internetbank. När ni matar in en räkning i internetbanken för betalning så kommer den automatiskt att bli bokfört som en leverantörsskuld och när betalningen görs så skrivs även detta in i er bokföring. Likaså om ni skickar ut fakturor så hanteras även där bokföringen helt i bakgrunden. Speedledger stödjer naturligtvis både faktura och kontant-metoden.

Spedledger kan uppfattas dyrt om omsättningen är låg, däremot så kräver programvaran i princip inga kunskaper om debit och kredit och nästan allt sker med automatik. Den kan således förenkla er bokföring markant.  De normala bokföringsfunktionerna som Fakturering, ROT/RUT, Resultat/moms-rapport finns att köpa till

Banker som Spedledger kan användas mot är:
Handelsbanken
SEB
Nordea
Länsförsäkringar
DanskeBank
Sparbanken Syd
Landshypotek Bank
Swedbank och Sparbankerna

Speedledger beställs direkt från deras hemsida, QBRITS kunder har för närvarande ingen extra rabatt.


Bokföring måste företag föra enligt svensk lag. Vi på QBRITS funnit att det finns två användargrupper inom bokföring, dels de som vill se Kredit och Debit, och de som inte har något intresse av detta. Tydligare information om detta beskrivs för varje enskilt bokföringssystem. Gemensamma krav som vi ställer på bokföringsprogram är följande:
  • Skall uppfylla svensk lagstiftning.
  • Skall stödja både kontantmetoden och faktureringsmetoden.
  • Bör stödja SIE-filformat (Standard Import och Export) vilket är ett filformat som underlättar eventuellt framtida byte av bokföringsprogram. Det underlättar även utbyte av data mellan mellan exempelvis olika redovisnings-, deklarations-, löne- och analysprogram, även om programmen kommer från olika leverantörer. Anlitar ni en revisionsbyrå för ert bokslut så uppskattar dessa oftast att få allt i en SIE-fil. Stöd för SIE innebär även att man inte låser sig för en produkt för all framtid.
  • Bör stödja eSKD-filformat (Elektronisk Skattedeklaration) som är ett filformat som bokföringsprogrammet kan spara ner för att sedan laddas upp till skatteverket vilket underlättar redovisningen.
  • Skall enkelt kunna ge revisorer tillgång till bokföringen (detta via SIE-fil, men även gärna även via inloggning).
  • Skall inte lagra lokalt på datorn; all information skall sparas och hanteras hos programleverantören för att säkerställa inte bokföringen går förlorad i händelse av datorkrasch eller stöld. Dess lagringssystem skall hålla hög standard och säkerhet, med tydlig definierad säkerhetspolicy.
  • Bör finnas möjligheter att lägga på moduler som lönehantering, fakturering, ROT, RUT mm.
  • Bör ha enkel rapportgenerering för att ge en färsk överblick över sitt företags finanser.
  • Skall kontinuerligt uppdateras så att de uppfyller nya/förändrade krav från myndigheter. Detta gäller både själva bokföringsprogrammet som dess olika moduler.