Vi kan IT!

Vi bakom QBRITS har mångårig erfarenhet att med IT bistå och hjälpa verksamheter. Men viktigast är att vi alltid utgår efter verksamhetens behov, och därefter väljer lämplig IT-lösning.

Med vår djupa och breda IT-kompetens finner vi ofta flertalet lösningar på problemet, och det är därför viktigt att man väljer den lösningen som passar just er verksamhet. Då vår målgrupp är små och medelstora företag är det just era behov som vi fokuserar på.

Ty Porsche är en trevlig bil, men har användaren inget körkort är det en olämplig lösning för dennes kommunikation. På samma sätt är det med IT; det finns ofantligt med lösningar, men många är direkt dåliga för er företagare då de innebär att ni för varje liten omvärldsförändring behöver anlita IT-experter för att uppdatera.

IT är ett enormt område; men det är dess nytta i era företag som är i vårt fokus, och vi försöker alltid att få 1+1 bli 3. För vi anser att en bra  IT-lösning är den som ger en stor nytta till ert företag samt är kostnadseffektiv och  kan enkelt förvaltas av er in i framtiden.

Läs mer om oss