Utökning av Backupvolym

I er bastjänst ingår backup för en användaren och tre dator. Den sammanlagda volymen i er backup (kvota) kan uppgå till 50 GB. Vad ni utnyttjar framgår tydligt i era backuprapporter och även i webbgränssnittet.

Skulle ni önska öka på volymen från ursprungligen 50 GB kan ni enkelt göra det själv i  Storegate Webbgränssnitt och välja bland 100, 250, 500, 1000 och 2000 GB.

Den ungefärliga månadskostnaden står angivet i där ni väljer volym på lagringsytan och  då är det  kostnaden för det nya minus grunden för 50GB. Exakt pris ges vid förfrågan.

Då 50 GB är mer än väl för det flesta skulle vi på QBRITS gärna vilja se på orsaken till ert stora volymbehov, dels för att utesluta problem men även se över ert backupbehov för att se om vi har andra lösningar som bättre passar just din miljö.


Syftet med en säkerhetskopia, backup, är att säkerställa att man inte förlorar information om något händer med filerna på datorn, exempelvis en diskkrasch eller att man av misstag raderar eller ändrar i en fil. Därför bör inte säkerhetskopian finnas i samma byggnad utan lagras i väl klassad datorhall/bergrum långt från ert företag, och då med ett bra säkerhetsskydd så att inte obehöriga kan komma åt era filer. Den bör även lagras i Sverige för dra nytta av de Svenska kraftfulla integritetslagar och att garantera man inte bryter mot PUL (Personuppgiftslagen). Säkerhetskopieringen är något som skall ske med automatik och inte nämnvärt påverka din dator, och om olyckan har varit framme skall man enkelt kunna läsa tillbaka valda delar från vald tidpunkt. Backup skall inte förväxlas med synkronisering som ofta används till fildelningar och där ”kopian” alltid är uppdaterad till den senaste versionen. Blir det fel på en fil, eller ni råkar skriva över den, så kommer med synkronisering det även göras på kopian. Behöver man kontinuerligt säkerhetskopiera allt på datorn? Nej, det anser inte vi på QBRITS; Datorns disk innehåller grovt tre saker;  1. Operativsystem (Windows, OSX....), 2. Program (Word, Chrome......) och så 3. alla filer som du har sparat(dokument, fakturor, bilder....). Operativsystemet ändrar sig inte från det du köpte datorn och uppdateringarna kommer via nätet, så den behöver inte vara dagsfärsk. Samma sak med program som installerats, de ändrar sig inte efter installationen. Skulle nu disken krascha inom datorns garantitid så kommer ni får en ny disk med operativet förinstallerat, är det en gammal dator så kommer ni nog passa på och köpa en ny då dessa idag är tämligen billiga och då kan ni i alla fall inte använda en backup av operativet från er gamla dator då den installationen är mycket modellspecifik. Det kan vara bra att göra en återläsnings-CD när man gjort stora förändringar med installationer och dylikt för att ha vid diskkrasch. Hur dessa görs varierar ofta mellan olika Datortillverkare och operativsystem, vi har beskrivit några i våra hjälpsidor. Men det viktigaste bland dessa tre är "dina filer", d.v.s. alls som du gör och sparar ner. Här är det viktigt att vara observant att man tar backup på de foldrar där man lagras sina filer, oftast görs detta i foldrarna My Documents, My Pictures och Desktop. Man kan därför sätta upp följande kriterier för ett backupsystem:
  • Enkel att använda då det är föga roligt att inse när man behöver backupen att inställningarna varit fel och filerna är för evigt borta.
  • Enkelt att återläsa, och då även bara för att testa att man kan plocka tillbaka en gammal version av en fil.
  • Regelbundet ge rapporter att den fungerar, ty eftersom den går i bakgrunden så är det lätt att man missar om den stannat.
  • Skall köras direkt efter fil-ändring då man inte kan förutsätta att datorn är påslagen på nätterna, eller att den körs så fort datorn slås på efter en missad backuptid.
  • Skall kunna aktiveras manuellt (extra körning).
  • Skall kunna hantera flera versioner av filer inte bara den senaste sparade (den senaste kan ju blivit förstörd av virus).
  • Skall lagras inom Sverige, i skyddade lokaler och med god kryptering.
  • Skall gå i bakgrunden och inte onödigt tynga ner datorn.
  • Utnyttjande av resurser bör kunna ställas så det annars kan tynga ner långsamma datorer och vid långsamma internetuppkopplingar.
  • Skall kunna göras paus på backupen, i händelse det är olämpligt att göra den (exempelvis kör en bärbar via mobilen på skidsemestern i Alperna).