QBRITS Webbexempel

Att göra en hemsida är inte enkelt. QBRITS Webbexempel är anpassade att passa små och medelstora företag. De har den grundläggande funktionalitet som ett företag behöver.

Kicka runt bland våra exempel och välj en som passar dig.  De finns på vår Webb-exempelsida med en förklaring över innehållen. Installation gör ni själv med en tydlig instruktion.


Att driva ett företag kräver en hel del administration, detta både för att uppfylla myndighetskrav men även för att göra ert företag så effektivt som möjligt. Men eftersom administrationen i ett företag inte genererar några inkomster är det viktigt att den sker så snabbt och problemfritt som möjligt. Den tyngsta administrationen i ett företag är bokföringen, och därför har vi på QBRITS brutit ut den till en egen Bokföringssektion, tillika utbrutna är de delar som ingår i våran bastjänst. Kvar finns då bland annat ord och textbehandling, tabellhantering,  marknadsföring, medlemsregister för föreningar mm. De viktigaste kraven man skall ställa på sådana system är att de är stabila och inte orsakar problem på er dator, och de skall även ha en tillverkare/leverantör som har en långsiktig strategi med sin produkt då man ej önskar tvingas byta för att den har utgått. Skulle det ske så är det viktigt att man kan föra över informationen (exportera) till andra system. Många produkter blir med automatik väldigt omfattande då det är många funktioner som skall rymmas i dem och det är därför stor fördel att de finns på Svenska med lättförståeliga hjälptexter. När det gäller system där man kommer att skicka information till andra, exempelvis e-postade dokument, så är det även viktigt att det går att lagra ner i ett format som alla mottagare kan läsa, för detta rekommenderar QBRITS och övriga IT-världen Adobes PDF-format.