OpenOffice

När man säger Word så tänker många på Word i Microsoft Office® och dess licenskostnad. Open Office (OpenOffice.org) är  däremot helt gratis och innehåller alla de funktioner som man förväntas att behöva för ord och textbehandling/tabellhantering i det normala kontoret. OpenOffice innehåller även funktioner för att göra presentationer (Slideshows).

Till skillnad mot många andra liknande programvaror så använder OpenOffice det ISO-standardiserade filformatet Open Document Format (ODF) vilket innebär att du inte är inlåst i företagshemliga filformat, mjukvarulicenser och tvångsuppgraderingar. Samtidigt kan OpenOffice både läsa och skriva i många gamla filformat, bland annat doc och xls.

Open Office finns på svenska och även på många andra språk.

Det är viktigt att tänka på att när ni skickar elektroniska dokument att ni gör det i ett format som mottagaren kan läsa. Vi rekommenderar att ni vid sådana tillfällen använder PDF-formatet, vilket även Open Office stödjer.

Ni kan själva ladda ner och installera det från  https://www.openoffice.org/download/ (tänk på att välja rätt operativsystem och språk).

Open Office finns för både Windows, Linux och OS X (Macintosh) och är helt gratis att använda.


Att driva ett företag kräver en hel del administration, detta både för att uppfylla myndighetskrav men även för att göra ert företag så effektivt som möjligt. Men eftersom administrationen i ett företag inte genererar några inkomster är det viktigt att den sker så snabbt och problemfritt som möjligt. Den tyngsta administrationen i ett företag är bokföringen, och därför har vi på QBRITS brutit ut den till en egen Bokföringssektion, tillika utbrutna är de delar som ingår i våran bastjänst. Kvar finns då bland annat ord och textbehandling, tabellhantering,  marknadsföring, medlemsregister för föreningar mm. De viktigaste kraven man skall ställa på sådana system är att de är stabila och inte orsakar problem på er dator, och de skall även ha en tillverkare/leverantör som har en långsiktig strategi med sin produkt då man ej önskar tvingas byta för att den har utgått. Skulle det ske så är det viktigt att man kan föra över informationen (exportera) till andra system. Många produkter blir med automatik väldigt omfattande då det är många funktioner som skall rymmas i dem och det är därför stor fördel att de finns på Svenska med lättförståeliga hjälptexter. När det gäller system där man kommer att skicka information till andra, exempelvis e-postade dokument, så är det även viktigt att det går att lagra ner i ett format som alla mottagare kan läsa, för detta rekommenderar QBRITS och övriga IT-världen Adobes PDF-format.