Bitdefender Gratis version

Ett virus skydd är rekommenderat att ha på alla datorer som används; men då det finns en uppsjö av programvaror och paket kan det vara svårt att välja mellan dem.

Om ni är i stort sätt den enda som använder datorn och gör detta främst i ert arbete, ni laddar sällan eller aldrig ner program som installeras på datorn.  Ni är även uppmärksam när ni är ute och letar information på nätet, och undviker installerar tillägg där det inte behövs (när webbläsaren säger att den vill installera något).

Då rekommenderar vi på QBRITS att ni använder Bitdefender Antivirus Free Edition som alternativ, vilken är är gratis (freeware).

Skulle ni däremot uppleva att er hotbild är högre rekommenderar vi på QBRITS i stället att att ni använder vår tilläggstjänst, Bitdefender GravityZone Business Security, eller i vart fall tilläggstjänsten Bitdefender Home Edition.

Bitdefender Antivirus Free Edition finns för Windows, MAC och Linux. Installationsbeskrivning finns  i QBRITS Hjälpcenter men visar endast Windowsinstallationen, men dialogerna och processen är i stort sätt desamma för de övriga operativsystemen.

 


Det skapas konstant nya virus på nätet och då traditionella virusskydd endast kan hitta kända virus är det mycket viktigt att antivirusprogram regelbundet får uppdateringar med nya virusdefinitioner. Ett virusskydd fungerar som ett filter för allt som kommer in och ut till din dator, och bör därför vara installerad mycket nära din hårdvara, och gå igång så tidigt som möjligt i datoruppstarten och detta innan access till nätverk och andra enheter görs, annars är risken att man blir smittad innan virusskyddet är igång. Därför är ofta virusskydd installerade som drivrutiner och tjänster, och det ställer ställer stora krav på antivirusprogrammen eftersom fel och buggar i drivrutiner kan orsaka fullständiga datorhaverier. Det är också av den orsaken man aldrig ska ha två antivirusprogram installerade samtidigt på samma dator, då de kan komma i konflikt med varandra. QBRITS rekommenderar därför att välja ett virusskydd från stora etablerade säkerhetsföretag som har antivirus som sin kärnverksamhet och inte som bisyssla. De skall vidare även ha en god täckningsgrad över de virus som redan finns ute och vara snabba med att implementera skydd för nya funna virus, samt fortlöpande skicka ut uppdateringar. Vid val av antivirusprogram måste man även väga in er specifika hotbild vilken påverkas av hur ni, och eventuellt andra, använder eran dator. Ytterligare information om Datavirus finns att läsa under ”Vad är ett datavirus och hur skyddar man sig?” på QBRITS hjälpsidor.