Skaffa QBRITS Bastjänst för endast 215 SEK i månaden
Ett företags IT är inte bara en fungerande hemsida och e-post utan det består av mycket mycket mer.

IT innefattar även datasäkerhet med backuprutiner, brandväggar och virusskydd, och även uppfyllande av exempelvis lagkrav som PUL, GDPR, och naturligtvis allt annat som datorn faktiskt använd för.

QBRITS Baspaket tar hand om era grundbehov med webb/e-post och även certifikat så ni kan köra https, det ingår också en versionshanterande datorbackup på 50GB.