Skaffa QBRITS Bastjänst för endast 215 SEK i månaden
Ett företags IT är inte bara en hemsida och e-post utan det består av så mycket mer.

IT bör (måste) även innefatta säkerhet med backuprutiner, brandväggar och virusskydd, men också uppfyllande av lagkrav som PUL (personsuppgiftslagen) och skatteregler. Därtill tillkommer naturligtvis allt annat som företaget använder datorer till.


QBRITS grundandes 2015 med ambitionen att göra livet enklare för småföretagare och erbjuda IT-tjänster som uppfyller dessas behov.